Portal de Transparència

ORGANITZACIÓ_
Estatuts
Composició del Patronat de Bet-San
Organigrama
Codi de Bon Govern
Carta de Serveis
Pla Estratègic 2018-2022

GESTIÓ ECONÒMICA_

AUDITORIES_
Informe Auditoria BET-SAN Fundació 2022
Informe Auditoria BET-SAN Fundació 2021
Informe Auditoria Fundació Privada BET-SAN Fundació 2020
Informe Auditoria Fundació Privada BET-SAN 2019 (1a part)
Informe Auditoria Fundació Privada BET-SAN 2019 (2a part)

SUBVENCIONS_
Subvencions públiques

MEMÒRIES_
Memòria 2023
Memòria 2022
Memòria 2021
Memòria 2020
Memòria 2019
Memòria 2018

PLANS DE MILLORA_
Resultats del Pla de Millora 2021
Resultats del Pla de Millora 2020
Resultats del Pla de Millora 2019
Resultats del Pla de Millora 2018
Resultats del Pla de Millora 2017

ALTRES_

L’òrgan responsable de l’entitat en matèria de contractació, és

Joel Cortés i Casals
telèfon 93 385 07 89
Carrer de Monturiol, 32  – 08923 Santa Coloma de Gramanet

Els darrers cinc anys no s’han subscrit contractes i/o convenis amb les administracions públiques.