Fundació Betsan

mansBet-san és una Fundació Privada sense ànim de lucre, amb una trajectòria d’atenció a les persones grans des de l’any 1969.

Oferim serveis de residència assistida, llar residencia i acolliment diürn amb el propòsit de donar suport en les activitats de la vida diària, promocionar l’autonomia i afavorir el benestar de les persones ateses. Disposem d’un equip humà qualificatper proporcionar una atenció integral i personalitzada. 

Volem oferir continuïtat al seu Projecte de Vida tot valorant els seus gustos, preferencies i desitjos.

Entitats col·laboradores
Enllaços interès