MissióFoto missio

La Fundació Bet-san treballa per oferir una atenció integral i personalitzada a les persones grans en situació de dependència per tal de millorar el seu benestar i fomentar la seva autonomia mitjançant uns serveis i prestacions de qualitat.

Visió

L’actuació de la Fundació es dirigeix cap a l’atenció especialitzada i la sensibilitat vers les necessitats de les persones, en un marc permanent d’innovació, transparència i millora.

Valors

  • La persona com a eix central de la intervenció des dels principis d’igualtat, respecte, dignitat i promoció de l’autonomia.
  • L’amabilitat en el tracte i la formació continuada dels nostres professionals.
  • El  treball en equip.
  • La promoció de la participació de la persona i dels seus  familiars.
  • La promoció del voluntariat i el foment de les relacions amb l’entorn, potenciant aliances amb altres entitats del sector.
  • L’atenció a l’espiritualitat de les persones ateses des d’una inspiració cristiana.